Västra Götalandsregionen

 

Göteborgs Stad

 

Härryda kommun

 

 

 

 

Samverkan ger bättre vård, stöd och omsorg

Vi arbetar för att samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun ska ge trygg, säker vård och omsorg för personer i LGS-området, Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö.

På Samverkanstorget kan du följa utvecklingen i arbetet. Information hittar du i minnesanteckningar och andra dokument.

 

Nedan hittar du aktuella nyheter och du kan även gå in på knapparna för respektive grupp.

 


   

[2014-04-17 10:05:00]
Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet Vårt nya namn ska skapa tydlighet
Den 27 mars fattades beslutet om ett nytt namn för Ledningsgrupp för samverkan, LGS. Det nya namnet, Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet, ska skapa tydlighet.

[2014-04-14 14:29:00]
Dialog om hur vi kan utveckla SIP
Under våren 2013 fick FoU Sjuhärad Välfärd i uppdrag att genomföra en kartläggning av och ta fram en rapport i hur SIP tillämpas för personer med psykisk funktionsnedsättning i Västra Götalands län. Den 3 juni presenterar forskarna rapporten och för en dialog om hur vi kan utveckla arbetet med SIP inom LGS området. Du som arbetar med samordnad vård- och omsorgsplanering och/eller vård- och stödsamordning inom primärvård, socialtjänst och specialistsjukvård är välkommen att delta. Läs hela......

[2014-04-10 10:28:00]
Rapportera mer avvikelser vad gäller personer med funktionsnedsättningar
Under maj och juni 2014 gör vi ett krafttag för att få in avvikelser vad gäller personer med funktionsnedsättningar.

[2014-04-07 16:11:00]
Resultat från Äldresatsningen
En kort sammanfattning av resultaten i Äldresatsningen - Bättre liv för sjuka äldre Antalet brytpunktsamtal ökar i hela LGS. Ordinationer mot ångest ligger runt 90% i alla kommunerna Härryda har 96,6% andel lindrade mot ångest. Smärtskattningen och munhälsobedömningarna ökar i olika takt, målet är 100% och där är vi inte riktigt än men tittar vi på alla kommunerna ser vi att det händer mycket just nu! Resultattavlorna uppdateras varje månad och finns finns på Äldresidan för nedladdning. ...

[2014-04-02 09:00:00]
Rapportera mera Rapportera mera enligt Västbus
Under april gör vi ett krafttag i avvikelserapportering utifrån Västbus riktlinjer.


uiqt|wBsizqv5m5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{msizqv5m5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||uizq5msnrwzlmvH%vozmoqwv5{mjzq||uizq5msnrwzlmvH%vozmoqwv5{m