Kommunikation

LGS:s kommunikationsstrategi är ett verktyg för att nå berörda personer inom kommun, primärvård och specialistsjukvård med tänkt budskap. Informationen kan exempelvis gälla beslut och överenskommelser tagna i LGS och temagrupperna.

Strategin kompletteras av en mall för kommunikationsplan för att anpassa mål, målgrupp och budskap efter varje specifik kommunikationsinsats.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||uizq5msnrwzlmvH%vozmoqwv5{mjzq||uizq5msnrwzlmvH%vozmoqwv5{m