Ledamöter

Lars Gelander, Ordförande
Verksamhetschef Barn-Ungdomsverksamheten, Angereds Närsjukhus
This is a mailto link


Anna Carlstrand
Habiliteringschef, Barn- och ungdomshabiliteringen
This is a mailto link


Lena Ekeroth
Planeringsledare Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
This is a mailto link


Bo Niklasson
Sektorschef Utbildning, SDN Västra Göteborg
This is a mailto link


Carolina Persson
Chef centrala Elevhälsan, rektor och förskolechef, Öckerö Kommun
This is a mailto link


Elinor Bylund
Sektorschef Individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF Örgryte - Härlanda i Göteborgs Stad
This is a mailto link


Elisabeth Johansson
Sektorschef Individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF Norra Hisingen i Göteborgs Stad
This is a mailto link 


Helen Svelid
Planeringsledare Utbildning stadsledningskontoret Göteborg
This is a mailto link


Irene Jansson
Adelningschef, Familjeavdelningen, Arbets och familjestödsnämnden Mölndal
This is a mailto link


Lotta Rinné-Ljungkvist
Verksamhetschef Primärvården VGR, Vårdcentralen Torpavallen
This is a mailto link


Mats Pihlgren
Gruppchef, gymnasieskolans central elevhälsa, Göteborgs Stad Utbildning
This is a mailto link 


Mariann Grufman
Primärvården Göteborg, chef Barnmedicin
This is a mailto link 


Marie Carlsson
Verksamhetschef, Neurologi, psykiatri,och habilitering
Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus, SU
This is a mailto link


Olof Olsson
Sektorschef Utbildning och kultur, Härryda kommun
This is a mailto link


Peter Almgren
Primärvårdschef, Primärvården VGR, Barn- och ungdomsmedicin
This is a mailto link


Ralph Bågenholm
Verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhus
This is a mailto link


Anita Nilsson, Processledare Temagrupp Barn och Unga
This is a mailto link


Vakant
Privat VG Primvård


Vakant 
Socialtjänst Partille kommunUtskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5kizt{|zivlH%vozmoqwv5{mivvi5kizt{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5tiomzy}q{|H%vozmoqwv5{mtmvi5msmzw|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5vqsti{{wvH%vi{|zi5ow|mjwzo5{mjw5vqsti{{wvH%vi{|zi5ow|mjwzo5{muiqt|wBkizwtqvi5xmz{{wvHwksmzw5{mkizwtqvi5xmz{{wvHwksmzw5{muiqt|wBmtqvwz5j%yt}vHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{mmtqvwz5j%yt}vlHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBmtq{ijm|p5rwpiv{{wvHvwzzipq{qvomv5ow|mjwzo5{mmtq{ijm|p5rwpiv{{wvHvwzzipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmv5{%vmtqlH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mpmtmv5{%vmtqlH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBqzmvm5riv{{wvHuwtvlit5{mqzmvm5riv{{wvHuwtvlit5{muiqt|wBtw||i5zqvvm5tr}vos%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5zqvvm5tr}vos%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5pwo{|ml|Hml}k5ow|mjwzo5{mui|{5xqptozmvHml}k5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5pwo{|ml|Hml}k5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqivvm5oz}nuivvH%vozmoqwv5{muizqivv5oz}nuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqm5i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBwtwn5wt{{wvHpizz%yli5{mwtwn5wt{{wvHpizz%yli5{muiqt|wBxm|mz5ituozmvH%vozmoqwv5{mxm|mz5ituozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzitxp5jiomvpwtuH%vozmoqwv5{mzitxp5jiomvpwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5j5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5j5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||uizq5msnrwzlmvH%vozmoqwv5{mjzq||uizq5msnrwzlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||uizq5msnrwzlmvH%vozmoqwv5{mjzq||uizq5msnrwzlmvH%vozmoqwv5{m