Samverkansdialog för medarbetare inom psykiatri och missbruk

Information om överenskommelse samt tillhörande riktlinje inom Västra Götaland, utifrån Lag om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2017:612.

En god samordning under vårdtiden tillsammans med den enskilde och/eller närstående ska ge en trygg och säker utskrivning. Slutenvården, kommunen och öppenvården har ett gemensamt ansvar för den enskilde under hela in- och utskrivningsprocessen.

För vem: Berörda medarbetare inom psykiatrisk sluten- och öppenvård, beroende, kommun och primärvård i Göteborgsområdet
När: 26 april 2018
Tid: 13.30 – 16.00
Plats: Mölndals sjukhus
Lokal: Rosmarinen (bredvid restaurangen Gastronomen)

Innehåll

  • Vad innebär ny regional överenskommelse och riktlinje?
  • Hur ska vi samverka mellan organisationerna för att den enskilde ska få en trygg och säker vårdövergång?
  • Runda bords dialog
  • Sammanfattning

Anmälan till regionkalendern

Var noga med att avanmäla dig vid förhinder.

Om du har frågor kontakta Cecilia Axelsson, processledare  

uiqt|wBkmkqtqi5i%xmt{{wvHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{mkmkqtqi5i%xmt{{wvHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m