Samverkansdialog för chefer

 

Information om överenskommelse samt tillhörande riktlinje inom Västra Götaland, utifrån Lag om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2017:612.
En god samordning under vårdtiden tillsammans med den enskilde och/eller närstående ska ge en trygg och säker utskrivning. Slutenvården, kommunen och öppenvården har ett gemensamt ansvar för den enskilde under hela in- och utskrivningsprocessen.


För vem: Berörda chefer inom primärvård, sjukhus- slutenvård/öppenvård och kommun inom Göteborgsområdet
När:          måndag 9 april 2018
Tid:           10.00 – 12.00 alternativt 14.00 – 16.00
Plats:        Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, vägbeskrivning
Lokal:       Sjöfartsalen


Innehåll
» Vad innebär ny regional överenskommelse och riktlinje?

» Hur påverkas din verksamhet, dig och dina medarbetare, ett förändrat uppdrag och arbetssätt?

» Hur ska vi samverka mellan organisationerna för att den enskilde ska få en trygg och säker vårdövergång?

» Sammanfattning

 

Anmälan till de två alternativen i regionkalendern

Anmälan till 10:00-12:00 >>
Anmälan till 14:00-16:00 >>

Var noga med att avanmäla dig vid förhinder.

 
 
Om du har frågor kontakta Lena Arvidsson, processledare
  

 

Välkommen!

uiqt|wBtmvi5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&mtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{mmtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m