Riktlinjen för kontraktsvård och vårdvistelse

 

Berosam har reviderat riktlinjen för kontraktsvård och vårdvistelse. Den reviderade riktlinjen ger en tydlig bild över arbetsprocessen och är framtagen för att vara stöd för socialsekreterare, klienthandläggare och frivårdsinspektörer i deras praktik.  Riktlinjen gäller från 2018-02-01 till 2019-12-31.

Ta del av riktlinjen här

Ta del av blanketten för ansvarsförbindelse här

uiqt|wB&mtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{mmtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m