Remisskonferens om nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

  
Den 23 januari 2018 hölls remisskonferens om nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Remissversionen av riktlinjerna presenterades för berörda beslutsfattare på alla nivåer inom kommun och hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Riktlinjerna adresserar de frågor där det finns ett behov av vägledning och omfattar främst områden och åtgärder där det finns stora praxisskillnader eller där behovet av kvalitetsutveckling är stort.

Läs mer om konferensen

Ta del av riktlinjerna här

uiqt|wB&mtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{mmtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m