Info- och dialogträff kring samverkan vid in- och utskrivning

Välkommen till information och dialog kring riktlinjer och rutiner som tagits fram i Västra Götaland utifrån lagen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

För vem
Informationstillfällena vänder sig till utsedda utbildare och övriga medarbetare, inom primärvård, sjukhus och kommun inom Göteborgsområdet.

En god samordning under vårdtiden tillsammans med den enskilde och närstående ska ge en trygg och säker utskrivning. Slutenvården, kommunen och öppenvården har ett gemensamt ansvar för den enskilde under hela in- och utskrivningsprocessen

Innehåll

  • Information om regional överenskommelse/riktlinje samt rutin
  • Runda bords dialog
  • Hur arbetar vi idag och hur behöver vi samverka i morgon för att skapa trygghet för den enskilde
  • Sammanfattning


Sista anmälningsdag 14 maj

När: 21 maj
Tid: 13.30 – 16.00
Plats: SU/Sahlgrenska sjukhuset
Lokal: Jubileumsaulan

När: 24 maj
Tid: 13.30 – 16.00
Plats: SU/Mölndals sjukhus
Lokal: Rosmarinen

När: 29 maj
Tid: 13.30 – 16.00
Plats: SU/Östra sjukhuset
Lokal: Humlen

 Anmäl dig här  Anmäl dig här  Anmäl dig här

 

För mer information
Lena Arvidsson, processledare
 

uiqt|wBtmvi5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&qvi5tivo{jmzoH%vozmoqwv5{mqvi5tivo{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m