Hur förebygger vi psykisk ohälsa och främjar psykisk hälsa hos äldre?

Under de senaste 50 åren har antalet personer över 65 år mer än fördubblats. De flesta äldre mår bra – sju av åtta personer över 75 år anser att deras hälsotillstånd är gott eller mycket gott. Samtidigt är förekomsten av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom bland äldre minst lika vanlig som bland yngre personer. Socialstyrelsen uppskattar att mellan 12 och 15 procent av befolkningen över 65 år har en depression, jämfört med fyra till tio procent för hela befolkningen. Det finns en förhöjd risk för suicid hos äldre, framförallt bland män över 85 år. Äldre använder också psykofarmaka i högre utsträckning än andra. Den här konferensen handlar om hur vi kan förebygga den psykiska ohälsan och främja den psykiska hälsan hos äldre. Du kommer få ta del av aktuell forskning och exempel på förebyggande arbete.

Målgrupp
Chefer, medarbetare som möter äldre i sitt arbetet t.ex. biståndshandläggare, sjuksköterskor, undersköterskor, legitimerad personal, verksamhetsutvecklare.

Tid och plats
Onsdag 28 februari 2018 kl 09.00–16.00.
Registrering från kl. 08.30.
Radisson Blu Scandinavia Göteborg. Bekräftelse skickas ut ca 10 dagar innan kursstart.

Avgift och anmälan
1 300 kr exkl. moms.
Förtäring under dagen ingår.
 

Anmäl dig här
Sista anmälningsdag: torsdag 12 januari 2018.

Upplysningar
Karin Westberg,
 

Sara Nordenhielm,
 

uiqt|wBsizqv5%wm{|jmzoHozswu5{msizqv5%wm{|jmzoHozswu5{muiqt|wB{izi5vwzlmvpqmtuHozswu5{m{izi5vwzlmvpqmtuHozswu5{muiqt|wB&mtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{mmtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m