Hjälpmedel på lika villkor med ny överenskommelse

2017-06-16

Från och med 1 maj 2017 har Västra Götalandsregionen en gemensam försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling från hjälpmedelscentralen.

En överenskommelse om hjälpmedel har arbetats fram i Västra Götaland för att ge en enhetlig försörjning och distribution av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling. Målet är att patienter på lika villkor ska få tillgång till patientsäkra hjälpmedel och god service oavsett bostadsort och vårdgivare

Giltighetstiden är 2017-05-01 -2020-12-31.

Läs mer om Överenskommelse för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling på vgregion.se

uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m