Temagrupp Psykiatri 5 oktober

Vård- och stödsamordning 7,5 hp startar en ny omgång till våren

NSPHIG berättar om lärdomar från Refocus och Recovery, konferens i Nottingham ochTemagrupp psykiatri konstaterar att samordningen mellan kriminalvårdens, kommunens och sjukvårdens insatser kan förbättras, vilket skulle öka effektiviteten både för individen och samhället. Ett led i att förbättra samordningen är att inleda samverkan i ett tidigt skede, så att insatserna koordineras redan i planeringsskedet.  När aktörerna förhåller sig aktivt till varandra används resurserna bättre och förutsättningar för att den enskilde att inte återfalla i brott ökar.

Kontakt

Cecilia Axelsson
Processledare Temagrupp Psykiatri
0703-89 59 75
031-365 50 27
 

uiqt|wBkmkqtqi5i%xmt{{wvHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{mkmkqtqi5i%xmt{{wvHwp5ow|mjwzo5{muiqt|wB&mtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{mmtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m