Temagrupp Psykiatri 1 juni

2017-06-01

På Temagrupp Psykiatris senaste möte:

Temagrupp Psykiatri har följt upp arbetet enligt handlingsplanen för implementering av samverkansmodellen vård- och stödsamordning.

Förberedelser pågår inför ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.


 För att läsa mer publiceras minnesanteckningarna på temagruppens sida här på Samverkanstorget 

Kontakt

Cecilia Axelsson
Processledare Temagrupp Psykiatri
0703-89 59 75
031-365 50 27
 

uiqt|wBkmkqtqi5i%xmt{{wvHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{mkmkqtqi5i%xmt{{wvHwp5ow|mjwzo5{muiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m