Temagrupp Mitt i livet 30 november

- Tandvården presenterade, Folkhälsoarbete & Samverkan, se Bilaga under minnesanteckningarna
- Arbete påbörjat med att formulera aktiviteter till samverkansplanen 2018

 

Kontakt

Lena Arvidsson
Processledare
Temagrupp Mitt i livet
 

uiqt|wBtmvi5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&mtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{mmtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m