Temagrupp Barn och unga 15 juni

På senaste Temagrupp Barn och unga pratade vi om:

Delregionala riktlinjer för BBIC

Jessica Sommerfors-Holm, verksamhetschef på Barn- och ungdomsmedicin, presenterar det förslag till riktlinje som BUM tagit fram utifrån BBIC för barn som ska hälsoundersökas i samband med placering. BBIC, barns behov i centrum är nationella riktlinjer, utfärdade av socialstyrelsen med visionen att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

Västbusdialogen 2017 – sammanfattning av workshop

Återrapportering från Västbusdialogen 27 april. Årets tema var samverkan kring barn och unga med komplex social och psykiatrisk problematik. Deltagarna (från lokala Västbusgrupper och NOSAM) brainstormade kring vad de i sina egna verksamheter och i samverkan kan/vill göra för målgruppen: barn och unga med svår beteendeproblematik. Temagruppen trattar ner förslagen och arbetar vidare med frågan inför Västbusdagen den 23/11. Save the date!

Fråga från NOSAM gällande vårdcentraler med särskilt ansvar för barn och unga med psykisk ohälsa

En fråga har inkommit från NOSAM Örgryte-Härlanda till Temagrupp Barn och unga:

"Det har startat två nya enheter i staden som ska ta emot barn och unga med psykisk ohälsa som är för komplicerad för vårdcentralen men som är för milda för BUP. Medel har gått till två privata aktörer. Satsningen har varit så lyckad att man vill starta upp fler. Västra Frölunda har varit igång sedan början av året och Backa startade senare. Det har varit dåligt med information kring satsningen. Om det ska användas av hela staden, för gemensamma medel, måste informationen komma ut. "

Charlotta informerar om att vårdcentralerna (totalt fem i regionen varav två i Göteborg) är ett regionalt pilotprojekt (ej samfinansierat) som ska utvärderas till hösten. Ordförande Paula Bertilsson informerar om att antalet vårdcentraler med ansvar för barn och unga med psykisk ohälsa planerar att fördubblas i regionen från 2018. Temagruppen diskuterar den bristfälliga informationen. Det blir svårt att utvärdera satsningen ex. sett till söktryck om inte föräldrar (eller andra vårdgivare) vet att satsningen pågår eller vilka vårdcentralerna i fråga är.I kortinformationen lyfter vi några viktiga punkter från varje möte.

För att läsa mer publiceras minnesanteckningarna på temagruppens sida här på Samverkanstorget.

Kontakt

Charlotta Sundin Andersson
0768-43 06 48
 

uiqt|wBkpiztw||i5{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mkpiztw||i5{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m