LGS 8 oktober

På LGS:s senaste möte talade vi om:

Utveckling av samverkan under de närmaste åren: NOSAM, temagrupper, ledningsgruppen och politiska samrådet har tagit fram ett gemensamt underlag för kommande års planering. Vi har kommit överens om att:

  • Ersätta begreppet verksamhetsplan med samverkansplan.
  • Vår samverkansplan bör beskriva hur vi i Göteborgsområdet har kommit överens om att samverka mellan kommunen och region.
  • Vi ska samverkan för att skapa förutsättningar för att samordna insatser från de olika aktörerna så att de inte motverkar varandra.
  • Samverkansplanen ska baseras på lagstiftning och styrdokument för ingående parter.

Vi behöver också:

  • Definiera begrepp för att göra arbetet mer begripligt.
  • Definiera och ta fram flödesschema över den inter- och externkommunikation


Under 2018 kommer fokus ligga på implementering av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt genomförande av den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa. Temagrupperna tar fram ettåriga aktivitetsplaner.

För mer information publiceras minnesanteckningarna på LGS sida här på Samverkanstorget.

uiqt|wB&mtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{mmtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m