LGS 14 december

På LGS:s senaste möte togs följande punkter upp:

  • Samverkansplan 2018-2019 antagen efter justering
  • Förberedelsearbetet inför nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård pågår inom verksamheterna.

För mer information publiceras minnesanteckningarna på LGS sida här på Samverkanstorget.

uiqt|wB&mtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{mmtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m