Samverkansdialogerna gav insyn i varandras verksamheter och förbättringsförslag att arbeta vidare med

2017-09-06

Under våren har representanter från kommun, primärvård och sjukhus träffats för att prata sig samman kring att ge bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde genom samordnad vård- och omsorgsplanering.

En rapport som sammanställts av Utvecklingsgrupp SAMSA visar att samverkansdialogerna har varit till nytta för att få insyn i varandras verksamheter och för arbetet med in- och utskrivningsessen.

Utvecklingsgrupp SAMSA tar med förslag från dialogerna i arbetet med införandet av Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Framförallt lyftes den enskilde och anhöriga ska vara  delaktiga genom hela vård- och omsorgsprocessen och att distansmöte via video ska användas i större utsträckning.

 

 

uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m