Nyhetsbrev: Samverkan vid utskrivning

Nu finns ett nyhetsbrev om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård. Den 1 jan 2018 trädde den  nya lagen om samverkan vid utskrivning (2017:612) i kraft. Den ersatte betalningsansvarslagen (1990:1404). En tillfällig överenskommelse och riktlinje är ute för beslut i Västra Götalands kommuner och regionen. 

Läs nyhetsbrevet här

 

uiqt|wB&mtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{mmtqv5i5jrwzst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m