Övergripande processer

De övergripande processerna berör personer med insatser från både kommun och region oavsett ålder och diagnos.

Letar du efter information om

... läkemedel? Finns under styrdokument

... hjälpmedel? Finns under Västra Götalandsregionens sida för hjälpmedel

Läs mer om de övergripande processerna

 • Samordnad individuell plan

  Samordnad individuell plan, SIP

  Samordnad individuell plan, SIP, vid behov av samordnade insatser från vård och omsorg.

 • Avvikelser om samverkan inte fungerar

  Avvikelser i samverkan någon part inte följer det som står i beslutade samverkansöverenskommelserna:

 • Samordnad vård- och omsorgsplanering

  Samordnad vård- och omsorgsplanering

  Samordnad vård- och omsorgsplanering är en process där företrädare från sjukhus, kommun, primärvård och Habilitering & Hälsa tillsammans med patient och eventuell närstående planerar för fortsatt vård...

 • Vård- och stödsamordning

  Vård- och stödsamordning

  Vård- och stödsamordning är en strukturerad samverkansmodell för personer med behov av samordnade insatser från två eller flera huvudmän

 • Psykisk hälsa

  Västra Götalandsregionen och Västkom, som företräder de 49 kommunerna, ska ta fram en handlingsplan för psykisk hälsa för en nationell överenskommelse.

uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m