Ny kurs i Vård och stödsamordning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Efter stort intresse inför förra kursen blir det ny kursstart  i 4 september för Vård och stödsamordning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Kursen vänder sig till dig som abetar inom sjukvård och kommun i Göteborgsområdet och som i ditt arbete och uppdrag möter personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med missbruk.

Syftet med kursen är att ge kunskap om vård- och stödsamordning som en strukturerad samverkansmodell för personer med behov av samordnade insatser från två eller flera huvudmän. Utbildningen är fördelad på 8 schemalagda kursdagar under hösten 2018 och ger dig som professionell redskap för att skapa förutsättningar för den enskilde att:

  • Få makt över sitt eget liv.
  • Kunna hantera sina symtom.
  • Fungera i sociala relationer.
  • Återta, eller erövra nya, roller i livet.

Kursstart
Tisdag 4 september kl 9-16
Övriga kursdagar: 5/9, 24/9, 25/9, 17 alt 18/10, 22/9, 23/10, 5/11, 6/11, 7 alt 8/11
Examination: 30 november alt 3 december 2018
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Per Dubbsgatan 14, Göteborg

Sista ansökningsdag 21 juni 2018
Här gör du din ansökan

  • Ansökan måste godkännas av chef. 
  • Antalet platser är begränsade. Antagning kan ske i mån av plats fram till kursstart.
  • Antagningsbesked sker via mejl till dig och din chef.

 

Övrig information
Kurskostnad & kurslitteratur

6500 kronor. Varje enskild verksamhet införskaffar kurslitteraturen och hanterar kostnaden.

För mer information
Eva Nilsson, processutvecklare
 , 0727-28 07 27

Kursen arrangeras av Uppdragsutbildningen vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i samverkan med Kommun och Sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet.

uiqt|wBm%vijqzoq||i5vqt{{wvHxiz|qttm5{mm%vijqzoq||i5vqt{{wvHxiz|qttm5{muiqt|wB&qvi5tivo{jmzoH%vozmoqwv5{mqvi5tivo{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m