Temagrupp Mitt i livet

Mål

Den enskilde ska känna att vård och stödinsatserna är tillgängliga, trygga, säkra och samordnade.

Strategi

Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra förutsättningarna till samordnade insatser för de personer i målgruppen, 18-64 år som har behov av detta.

  • De vård- och stödinsatser som ges ska omfatta ett hälsofrämjande perspektiv
  • Samverkansprocesser och rutiner behöver/förbättras/utvecklas
  • Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser utgör strategiskt redskap i arbetet                             
  • Utveckla och stärka grunden för en evidensbaserad praktik (EBP) i samverkansområdet

Målgrupp

Patienter/brukare med behov av samordnade insatser i åldern 18-64 år. Begreppet Mitt i Livet är en vid definition och rymmer människor med olika sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar.

Patient- och brukarmedverkan

I temagruppen ingår två representanter från HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västra Götaland). I arbetsgrupper inbjuds olika brukarorganisationer.


Aktuellt

Mitt i livet omvärldsbild

 organisationsbild

 

 

 


 

Nyheter

Gilla sidan, 2 personer gillar.

Mötestider

2018
30 januari kl 13:30-16:30
27 februari kl 13:30-16:30
5 april kl 13:30-16:30
17 maj kl 13:30-16:30
11 juni kl 13:30-16:30

Gullbergs Strandgata 36D vån 4

Kontakt

Lena Arvidsson
Processledare Temagrupp Mitt i livet
0706-73 04 30
 

uiqt|wBtmvi5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m