Vi söker en processledare till Temagrupp Barn och unga

2017-09-01

Vi söker en person som arbetar inom Västra Götalandsregionen eller kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö

  • Fokus på samverkan mellan kommun och region
  • Uppdraget är tidsbegränsat till 2019-12-31 på heltid med tillträde enligt överenskommelse,med möjlighet till förlängning

Att vara processledare innebär en särskild roll med ansvar för att driva, samordna och utveckla processer mellan kommun och region. Processledaren utgör en drivande kraft i samverkansarbete men utgör inte en linjebefattning. Övergripande mål för temagruppen är att samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser.

Uppdrag som processledare

  • Initiera, leda, samordna och följa processerna inom temagruppen
  • leda och samordna arbetsgrupper utsedda av temagruppen
  • ta fram underlag och förslag till utvecklings- och förbättringsåtgärder
  • omvärldsbevaka nationella och regionala nyheter och satsningar
  • utveckla gemensamma kompetensutvecklingsinsatserOrdförande och processledare i temagruppen förbereder gemensamt kommande möten med aktuell dagordning. Processledaren är sekreterare vid temagruppsmöten. Processledaren ingår i processledargrupp som är ett forum för att mötas över gränserna och identifiera frågor som berör temagruppsområden där samverkan sker.

Kvalifikationer

Processledaren ska ha erfarenhet från utvecklingsarbete/förändringsarbete från någon av de samverkande organisationerna, gärna erfarenhet från både kommun och region. Lyhördhet, god samarbets- och kommunikationsförmåga, att arbeta självständigt och att se helheten är avgörande för att bidra till en förbättrad samverkan mellan kommun och region. Relevant högskoleexamen är ett krav. Vi ser gärna erfarenhet av arbete på strategisk nivå. Kunskap om samverkansprojekt-/processledning är meriterande, liksom vård, stöd och omsorg för barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från Kommun och region. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt kunskaper i Officepaketet förutsätts.

Ansökan

Intresseanmälan med CV och personligt brev skickas senast 2017-09-22 till:

 

Upplysningar:

Charlotta Sundin Andersson, processledare Barn och  

Paula Bertilsson, ordförande Temagrupp Barn och  

Elinor Bylund  

Anne-Charlotte Larsson, processledare, Ledningsgrupp för samverkan 076 - 77 16 792

Läs mer om samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet på www.samverkanstorget.se

uiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}voi5kpiztw||i5{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{m}voi5kpiztw||i5{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}voi5xi}ti5jmz|qt{{wvH%vozmoqwv5{m}voi5xi}ti5jmz|qt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqvwz5j%yt}vlHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{mmtqvwz5j%yt}vlHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m