Välkommen till Västbusdialogen 2018

Nu är det dags för den årliga temadagen för alla inom NOSAM Barn och unga samt lokala Västbusgrupper.

Program

  • Så här kommer vi att arbeta tillsammans
  • Information om rapporten Säkra samverkan i Göteborg
  • Lägesrapport från NOSAM och lokala arbetsgrupper Västbus


Varmt välkomna!
Elinor Bylund, sektorschef Individ- och familjeomsorg
Marie Carlsson, verksamhetschef BUP, Temagrupp barn och unga
Paula Bertilsson, ordförande Temagrupp barn och unga

Tid: 3 maj kl.9-12 OBS! Fika från kl. 8.30
Plats:
Burgårdens konferenscenter, Lokal Don Juan
Adress: Skånegatan 20, Göteborg
För vem:
NOSAM Barn och unga samt lokala Västbusgrupper
Anmälan:
Senast 26 april
Här anmäler du dig: Anmälan via Regionkalendern

För mer information kontakta gärna:
Lena Ekeroth, Processledare Temagrupp Barn och unga
 , 076-84 30 681

uiqt|wBtmvi5msmzw|pH%vozmoqwv5{mtmvi5msmzw|pH%vozmoqwv5{muiqt|wB&qvi5tivo{jmzoH%vozmoqwv5{mqvi5tivo{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m