Konkreta frågor för handlingsplan tar Västbusarbetet vidare

2015-02-06

Arbetsgrupperna för Västbus i Göteborgsområdet träffade delregionala styrgruppen för Västbus för att fortsätta utveckla den lokala samverkan kring barn och unga.

Förra årets arbete utvecklas i ny handlingsplan

Den nya delregionala handlingsplanen för 2015-2016 bygger på förra årets Västbusdag, avvikelserapport och  NSPHiG:s synpunkter på vår förra handlingsplan.

- På mötet tog vi ett steg till och konkretiserade ett antal frågor. Som exempel önskar man stöd i att få till upp drag till arbetsgrupperna från NOSAM, berättar Anita Nilsson processledare i Temagrupp Barn och unga.

Anpassad utbildning för verksamheterna

Behovet av utbildning är stort på flera olika nivåer inom verksamheterna. För att möta behovet lyftes vikten av att ge anpassad utbildning utifrån vart  verksamheten befinner sig. Webbutbildning kan vara ett sätt att möta behovet.

Nu går styrgruppen vidare med att ta fram en handlingsplan för 2015-2016.

Minnesanteckningar från mötet läggs ut på samverkanstorget om cirka tre veckor

Läs mer

uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m