Familjecentrerat arbetssätt

Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.

Nätverket familjecentrerat arbetssätt:

Pernilla Bohlin, koordinator i Örgryte-Härlanda
 

Karin Ahlsén, projektledare
 

Christina Sundblad, processstödjare för familjecentrerat arbetssätt
 

Charlotta Sundin Andersson, processledare Temagrupp Barn och unga
 

Sofia Enström, folkhälsoplanerare i Öckerö
 

Hillevi Funck, folkhälsoplanerare
 

Katrin Olausson, utvecklingsledare i folkhälsa
 

Veronica, Liliedahl, processstödjare för familjecentrerat arbetssätt
 

Anna Lagerquist, planeringsledare stadsledningskontoret
 

Inga-Lena Lindberg, processledare Barn och unga Göteborgs Stad
 

Gilla sidan, 1 person gillar.
uiqt|wBxmzvqtti5jwptqvHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{mxmzvqtti5jwptqvHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBsizqv5it{évH%vi{|ziow|mjwzo5ow|mjwzo5{msizqv5it{évH%vi{|ziow|mjwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBkpzq{|qvi5{}vljtilH%vi{|ziow|mjwzo5ow|mjwzo5{mkpzq{|qvi5{}vljtilH%vi{|ziow|mjwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBkpiztw||i5{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mkpiztw||i5{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB[wnqi5Mv{|zwuHwksmzw5{m[wnqi5Mv{|zwuHwksmzw5{muiqt|wBpqttm%vq5n}vksHuwtvlit5{mpqttm%vq5n}vksHuwtvlit5{muiqt|wBsi|zqv5wti}{{wvH%vi{|ziow|mjwzo5ow|mjwzo5{msi|zqv5wti}{{wvH%vi{|ziow|mjwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wB%vmzwvqki5tqtqmliptHt}vlj%y5ow|mjwzo5{m%vmzwvqki5tqtqmliptHt}vlj%y5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvi5tiomzy}q{|H{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mivvi5tiomzy}q{|H{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBqvoi4tmvi5tqvljmzoHwzoz%y|mpiztivli5kw|mjwzo5{mqvoi4tmvi5tqvljmzoHwzoz%y|mpiztivli5kw|mjwzo5{muiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m