Familjecentrerat arbetssätt

Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.

Temagrupp Barn och unga enades den 2013-05-30 om definitionen av familjecentrerat arbetssätt gällande generella insatser och första linjens vård och behandling.

Hitta mer information om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i verktygslådan.


 

Arbetsgrupp för implementering av familjecentrerat arbetssätt

En arbetsgrupp arbetar med att följa och vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen och implementeringen av familjecentrerat arbete i Göteborgs Stad. Arbetsgruppen har en tydlig koppling till Jämlikt Göteborg, fokusområde 1 och Temagrupp Barn och unga.

Arbetsgruppen

  • tydliggör dilemman och om möjligt föreslå lösningar
  • följer upp och utvärdrar
  • är ett stöd för nätverket för koordinatorer familjecentrerat arbetssätt och samordnare familjecentral
  • är ett stöd förframtagande av den gemensamma kompetensutvecklingen, både på chef- och medarbetarnivå.
Gilla sidan, 2 personer gillar.
uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m