Familjecentrerat arbetssätt

Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.

Temagrupp Barn och unga enades den 2013-05-30 om definitionen av familjecentrerat arbetssätt gällande generella insatser och första linjens vård och behandling.

Hitta mer information om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i verktygslådan.


 

Arbetsgrupp för implementering av familjecentrerat arbetssätt

En arbetsgrupp arbetar med att följa och vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen och implementeringen av familjecentrerat arbete i Göteborgs Stad. Arbetsgruppen har en tydlig koppling till Jämlikt Göteborg, fokusområde 1 och Temagrupp Barn och unga.

Arbetsgruppen

  • tydliggör dilemman och om möjligt föreslå lösningar
  • följer upp och utvärdrar
  • är ett stöd för nätverket för koordinatorer familjecentrerat arbetssätt och samordnare familjecentral
  • är ett stöd förframtagande av den gemensamma kompetensutvecklingen, både på chef- och medarbetarnivå.

Deltagare i arbetsgruppen

 

 

 

 

 

Deltagare i nätverk familjecentrerat arbetssätt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilla sidan, 2 personer gillar.
uiqt|wBjw5vqsti{{wvH%vi{|zi5ow|mjwzo5{mjw5vqsti{{wvH%vi{|zi5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvi5tiomzy}q{|H{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mivvi5tiomzy}q{|H{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBki|izqvi5i{jmzoH%vozmoqwv5{mki|izqvi5i{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5m5riv{{wvH%vozmoqwv5{mivv5m5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||i5i5{}vlqvH%vozmoqwv5{mkpiztw||i5i5{}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5tiomzy}q{|H{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mivvi5tiomzy}q{|H{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBkpiztw||i5{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mkpiztw||i5{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5{}vljtilH%vi{|zi5ow|mjwzo5{mkpzq{|qvi5{}vljtilH%vi{|zi5ow|mjwzo5{muiqt|wBpqttm%vq5n}vksHuwtvlit5{mpqttm%vq5n}vksHuwtvlit5{muiqt|wBQvoi4tmvi5tqvljmzoHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{mQvoi4tmvi5tqvljmzoHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBr}tqi5ittpmquHw{|zi5ow|mjwzo5{mr}tqi5ittpmquHw{|zi5ow|mjwzo5{muiqt|wBsizqv5pmlqvHivomzml5ow|mjwzo5{msizqv5pmlqvHivomzml5ow|mjwzo5{muiqt|wBsizqv5it{mvH%vi{|zi5ow|mjwzo5{msizqv5it{mvH%vi{|zi5ow|mjwzo5{muiqt|wBivv4uizqm5pit%vwz{{wvHt}vlj%y5ow|mjwzo5{mivv4uizqm5pit%vwz{{wvHt}vlj%y5ow|mjwzo5{muiqt|wBtq{jm|p5{wlmzt}vlHkmv|z}u5ow|mjwzo5{mtq{jm|p5{wlmzt}vlHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqm4ivvm5mz%vmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqm4ivvm5mz%vmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBXmzvqtti5jwptqvHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{mXmzvqtti5jwptqvHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wB{wnqi5mv{|zwuHwksmzw5{m{wnqi5mv{|zwuHwksmzw5{muiqt|wBuitqv5wutivlHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{muitqv5wutivlHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wB%vmzwvqki5o}vviz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{m%vmzwvqki5o}vviz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m