Temagrupp Barn och unga

Övergripande mål

Barn och ungdomar ska lyckas i skolan.

Strategi för att uppnå det övergripande målet

  • Friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena.
  • Barn och ungdomar ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt.
  • Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser.
  • Insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö.

Målgrupp

Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från kommun och region.

 

 Tre pelare

 

Verktygslådan för samverkan kring barn och unga

Till Verktygslådan för samverkan kring barn och unga

 

Nyheter

Gilla sidan, 2 personer gillar.
uiqt|wBtmvi5msmzw|pH%vozmoqwv5{mtmvi5msmzw|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m