Ny överenskommelse i samverkan kring bestämmande av människans död vid väntade dödsfall

2017-06-19

En arbetsgrupp med representanter från Närhälsan, privata vårdcentraler och kommunerna i Göteborgsområdet har tagit fram överenskommelsen med anledning av att det funnits olika rutiner. Syftet är god samverkan vid förväntade dödsfall.

Berörda är ansvariga sjuksköterskor inom hemsjukvård i ordinär bostad, särskilt boende för äldre samt boende med särskilt stöd och service och läkare verksamma inom primärvård .

Överenskommelsen gäller i vårdsamverkansområde, Kommun och Sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet för patienter inom kommunal hemsjukvård.

Blankett för överenskommelse ska användas

Läkare och sjuksköterska ska fylla i kontrollblanketten Överenskommelse vid väntade dödsfall. Läkaren fyller i den övre delen av blanketten när hen bedömer att döden är nära förestående. Vid dödsfallet fyller tjänstgörande sjuksköterska i den nedre delen av blanketten. Blanketten överlämnas omgående till ansvarig läkare/vårdcentral.

Temagrupp Äldre har fastställt överenskommelsen 2017-06-14.

Uppföljning kommer att ske i höst.

uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m