Första hjälpen till psykisk hälsa

Få de rätta verktygen för att på bästa sätt möta psykisk ohälsa hos äldre. Första hjälpare har kunskapen att se när det finns risk för psykisk ohälsa hos äldre och ge stöd i den akuta situationen. Det handlar om att rädda liv genom att öka kunskapen om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord för att på så sätt förhindra spridning av de negativa attityder, rädslor och tabun dessa ämnen ofta väcker.  ”Första hjälpare” bekämpar en av de största och snabbast växande utmaningarna i världen enligt FN:s Världshälsoorganisation WHO, nämligen psykisk ohälsa.

Utbilda dig till Första hjälpare

All personal inom kommun och sjukvård som möter äldre personer kan utbilda sig till Första hjälpare. Utbildningen dig och din personal de rätta redskapen för att möta och förebygga psykisk ohälsa hos äldre.
Du anlitar en utbildade instruktörer som skräddarsyr Första hjälpen-utbildningens tid och villkor tillsammans med dig.

För att arrangera en utbildning, kontakta huvudinstruktören Agneta Bergqvist.

Telefon:031-365 77 53
E-post:  

Utbilda dig till instruktör

Som Första hjälpare kan du ta nästa steg och bli instruktör. En instruktörer har rätt att utbilda Första hjälpare. När du är instruktör kan ni fortsätta utbilda Första hjälpare i er verksamhet.

Mer information och anmälan på MHFA:s webbsida.

Du kan även kontakta huvudinstruktören Agneta Bergqvist.

Telefon:031-365 77 53
E-post:  

 

Gilla sidan, 6 personer gillar.

Psykisk ohälsa

I Sverige är 12-15 procent över 65 år drabbade av en depressionssjukdom.
Det finns en förhöjd risk för suicid hos äldre, framförallt bland män +85.
Äldre använder psykofarmaka i högre utsträckning än andra.

Kontakt

Boka genom huvudinstruktören Agneta Bergqvist:
 

uiqt|wBiovm|i5jmzoy%vq{|Hkmv|z}u5ow|mjwzo5{miovm|i5jmzoy%vq{|Hkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBiovm|i5jmzoy%vq{|Hkmv|z}u5ow|mjwzo5{miovm|i5jmzoy%vq{|Hkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBiovm|i5jmzoy%vq{|Hkmv|z}u5ow|mjwzo5{miovm|i5jmzoy%vq{|Hkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m