Temagrupp Äldre

Den enskilde ska uppleva att vården och omsorgen är samordnad och sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar runt de sjuka äldre.

Strategi

Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre.

Målgrupp

Personer som är 65 år eller äldre och som har behov av samordnande vård och omsorgsinsatser.


Aktuellt

 

Nyheter

Gilla sidan, 2 personer gillar.

Mötestider

 2018
10 jan 14:30-17:30
7 feb 14:30-17:30
14 mars 08:00-17:00
11 april 14:30-17:30
16 maj 14:30-17:30
13 jun 14:30-17:30
12 sept 14:30-17:30
10 okt 14:30-17:30
14 nov 14:30-17:30
12 dec 14:30-17:30 

Kontakt

Björn Gunnarsson
Processledare Temagrupp Äldre
0722188541
 

Agneta Bergqvist
Utvecklingsledare Äldre
031-365 77 53
 

uiqt|wBjrwzv5o}vviz{{wvHvwzzipq{qvomv5ow|mjwzo5{mjrwzv5o}vviz{{wvHvwzzipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBiovm|i5jmzoy%vq{|Hkmv|z}u5ow|mjwzo5{miovm|i5jmzoy%vq{|Hkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m