Program till Samverkanstorget Live 2017. Glöm inte anmäla dig!

2017-09-01

Nu är programmet för Samverkanstorget Live 2017 spikat! Om du inte anmält dig är det dags.

Inbjudan vänder sig till: Temagrupperna, NOSAM-ordföranden, representanter i politiska samrådet inom vårdsamverkan Göteborgsområdet.
Moderatorer: Carl Peter Anderberg, ordf. LGS, Lena Lager, vice ordf. LGS
När: Torsdag 21 september kl 9:00. Kaffe från 08:30. Gemensam lunch kl. 12:00
Var: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Anmäl dig här!

Program

08:30 – 09:00 Samling, kaffe/te och fralla serveras
09:00 – 09:10 Välkommen – introduktion av dagens tema, Carl Peter Anderberg och Lena Lager
09:10 – 10:40 Delårsrapport från temagrupperna inkl. bensträckare
10: 40 – 11:00 Presentation från NOSAM Mölndal
11:00 – 11:30 Utveckling av Mobil Närsjukvård i Göteborgsområdet – hur går det? Presentation från Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset
11:30 – 11:45 "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" Lägesrapport från strategiska beredningsgruppen
11:50 – 12:00 Summering av nuläget och gemensamma utvecklingsområden, Carl Peter Anderberg och Lena Lager
12:00 – Avslut med gemensam lunch

Välkomna!

Carl-Peter Anderberg, ordf. LGS
Lena Lager, vice ordf. LGS

Ordförande LGS Vice ordförande LGS

uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m