Ledningsgruppen för samverkan, LGS

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Övergripande mål

Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser.

Prioriterade målområden

1. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen genom att säkerställa:

  • in- och utskrivningsprocessen
  • tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion.

2. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom och beakta särskilt:

  • den somatiska översjukligheten

Uppdrag och ansvar

Ledningsgruppen för samverkan (LGS) består av representanter från kommun, Västra Götalandsregionens; primärvård, specialistsjukvård, Habilitering och hälsa samt Koncernkontoret.

  • Strategiska frågor
  • Ta fram övergripande mål
  • Remissinstans för Västra Götalandsregionen, Västkom och LiSA-gruppen med flera 
  • Varje huvudman ansvarar för att förankra beslut och informera i sin verksamhet
  • Ansvar för budget och uppföljning

Nyheter

Mötestider

21 september Samverkanstorg Live/delårsrapport halvdag, förmiddag

Beredningsgruppen 2017:
31/8
21/9, efter Samverkanstorg Live
29/9 Inför VVG

23/11

Samtliga tider 09.15 – 11.45 på Gullbergs Strandgata 36 D

LGS 2017:
21/9 kl 8:30-12:00 Samverkanstorget Live
5/10 kl. 13.30-16.30
14/12 kl. 13.30-16.30

Kontakt

Anne-Charlotte Larsson, processledare
076 77 16 792
 

uiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m