Samverkan i Västra Götaland

 Karta över vårsamverkansgrupperna i Västra Götalands län

I Västra Götaland finns sex vårdsamverkansområden Göteborgsområdet, Fyrbodal, SIMBA, SAMLA, Skaraborg och Södra Älvsborg.

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) kommer från 2017 vara den regionala ledningsstruktur som hanterar frågor som de delregionala vårdsamverkansorganisationerna bedömer som länsfrågor och frågor som huvudmännen, via VästKom och Koncernkontoret, definierar som länsövergripande samverkansfrågor.

Läs mer om Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Pågående regionövergripande arbeten

Följ regionövergripande arbeten i samverkan på
vgregion.se/samverkan

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Arbetet med lagförslaget: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ska bidra med att patienter så snart de kan får lämna sjukhuset.

Mobil närvård Västra GötalandEtt arbetssätt där kommunala hemsjukvården och omsorgen, primärvården och sjukhusvården har ett gemensamt ansvar för att ge äldre en god vård och omsorg.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra GötalandAvtalet som ska underlätta samarbetet genom ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården då kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt ansvar för patienter. Nytt avtal börjar gälla april 2017.

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018Regional handlingsplan med mål och aktiviteter för en god kvalitet på arbetet kring de mest sjuka äldre och för att våra gemensamma resurser används på bästa möjliga effektiva sätt.

 

 

uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m