7 maj 2015 SIP – ett sätt att samordna insatser

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en SIP (Samordnad Individuell Plan) när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare ansvarar för insatser.

Seminariet vänder sig till medarbetare och berörda chefer inom kommun och region.

När:         torsdag den 7 maj kl. 8.30 – 12.00
Plats:      Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20, lokal Boheme

 

Deltar i programmet

Maria Grip                                    Kunskapscentrum Psykisk hälsa, VGR
Bengt Englund                            Brukarperspektiv
Ulla Carlshamre                         Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

  

Program

  • Ny länsgemensam riktlinje för SIP (Samordnad individuell plan)
  • Vilken betydelse har samordnade insatser? Berättelse utifrån egen erfarenhet
  • Paneldiskussion
  • Sammanfattning

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Fika ingår.


Anmälan senast den 22 april.

Välkommen!

Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdet
Temagrupp Mitt i Livet och Temagrupp Psykiatri
Edita Paljevic och Yvonne Andersson

Psykiatrisamordningen i Göteborgs Stad
Agneta Ahlström och Liselott Bergström

uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m