Att lära tillsammans för att arbeta tillsammans

Utbildningar, seminarium och andra aktiviteter som är till för att du som arbetar med samverkan ska få inspiration och öka din kompetens.

  • Kompetensutveckling i linje med verksamhetsplanens mål
  • Kompetensutveckling i samverkan
  • Hitta gemensamma metoder för att patienten/brukaren ska få bättre samordnade insatser
Gilla sidan, 3 personer gillar.
uiqt|wBrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m