Styrdokument

Hitta styrdokument utifrån geografiskt område, övergripande processer eller temagrupp.


Regionalt

Göteborgsområdet 

Avvikelser 

Läkemedel

 

Samordnad
vård- och omsorgsplanering

Vård- och stödsamordning

Samordnad individuell plan, SIP

Barn och unga 

Mitt i livet

Psykiatri

Äldre 

 


 

Regionalt

Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020

Krav- och kvalitetsbok

Överenskommelse om samarbetemellan Västra Götalandsregionenoch kommunerna i Västra Götalandkring personer med psykisk funktionsnedsättningoch personer med missbruk

Västbus reviderade riktlinjer 2012 och Västbus riktlinjer familjehemsplacerade barn och unga 2012

 Regionala och nationella styrdokument för samordnad vård- och omsorgsplanering

vgregion.se/detgodalivetDet goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, handlingsplan 2016–2018

Rutiner SOSFS 2008:20, habilitering och rehabilitering i Västra Götaland

Regionala medicinska riktlinjer

Regional medicinsk riktlinje - Dosexpedition

Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från akutmottagningeriatrik Följ länken och klicka på dokumentet i listan

Samordnade insatser underlättar vardagen, habilitering och rehabilitering

Egenvårdsrutin

Regionalt vårdprogram för palliativ vård 2015-2016

Till toppen


 

Göteborgsområdet

Samverkansavtal 2017-2019

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Delregional överenskommelse 2014-05-22

Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet SAMSA Riktlinjer för Göteborgsområdet

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus (reviderad 2017-10-05)

Bilaga 4 FYLL I Formulär gällande ersättningsbelopp vid personalköp

Bilaga 5 FYLL I Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun

Närområdesplaner för kommuner och stadsdelar i Västra Götaland

Till toppen


 

Avvikelser

Avvikelser i samverkan innebär avsteg från överenskommelserna:

Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT-tjänsten SAMSA, 2016-12-06

Västbus reviderade riktlinjer 2013-09-03

Delregional överenskommelse psykisk funktionsnedsättning 2012- 09-12

Riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) i VG.pdf

Mer om avvikelser på Samverkanstorget

Till toppen


 

Läkemedel

Rutiner för hantering av dosexpedition inom LGS-området (Göteborgsområdet) 2012

Regionala medicinska riktlinjer

Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från akutmottagningeriatrik Följ länken och klicka på dokumentet i listan

Om läkemedel på skl.se

Till toppen


 

Samordnad vård- och omsorgsplanering

Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT-tjänsten SAMSA

Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet SAMSA Riktlinjer för Göteborgsområdet

 Regionala och nationella styrdokument för samordnad vård- och omsorgsplanering

Ansvarsfördelning medföljande personal sjukhusvistelse (reviderad 2015-10-15)

Arbetsrutin för samordnad vård- och omsorgsplanering före planerad knä- och höftplastik, 2015-12-16

Handlingsplan för implementering av distansmöte via video, 2015-12-16

Till toppen


 

Vård- och stödsamordning

Delregional överenskommelse psykisk funktionsnedsättning 2012- 09-12

Samordnade insatser underlättar vardagen, habilitering och rehabilitering

Rutiner SOSFS 2008:20, habilitering och rehabilitering i Västra Götaland

Handlingsplan Vård- och stödsamordning 2017

Guide för lokala rutiner för Vård- och stödsamordning 2015-05-07

Till toppen


 

Samordnad individuell plan, SIP

SIP-dokument

Till toppen


 

Barn och unga

Västbus reviderade riktlinjer 2012 och Västbus riktlinjer familjehemsplacerade barn och unga 2012

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Delregional överenskommelse 2014-05-22

Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017

Överenskommelse samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03

Till toppen


 

Mitt i livet

Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017

Krav- och kvalitetsbok

Rutiner SOSFS 2008:20, habilitering och rehabilitering i Västra Götaland

Vägledning rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland - arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar, 2014-04-07

Ansvarsfördelning medföljande personal sjukhusvistelse (reviderad 2015-10-15)

Till toppen


 

Psykiatri

Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017

Krav- och kvalitetsbok

Överenskommelse samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03

Delregional överenskommelse psykisk funktionsnedsättning 2012- 09-12

Lokal överenskommelse Pyskosvård Öster - Örgryte-Härlanda 2015-2017

Lokal överenskommelse Pyskosvård Öster - Partille 2015-2017

Lokal överenskommelse samordning av insatser till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning Mölndals 2015-09-25

Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialpsykiatri

Lokal riktlinje för samverkan mellan Närhälsan Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga, kommunerna i Göteborgsområdet och södra Bohuslän samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingsplan Vård- och stödsamordning 2016

Mall Lokal överenskommelse - antagen 2013-04-04

Mall Lokal överenskommelse - antagen 2013-04-04

Guide för lokala rutiner för Vård- och stödsamordning 2015-05-07

Ansvarsförbidelse vid kontraktsvård

Riktlinjer för intyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT, version 10 (rev 130627)

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (Juni 2015)

Ansvarsfördelning medföljande personal sjukhusvistelse (reviderad 2015-10-15)

Till toppen


 

Äldre

vgregion.se/detgodalivetDet goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland, handlingsplan 2016–2018

Rutiner SOSFS 2008:20, habilitering och rehabilitering i Västra Götaland

Ansvarsfördelning medföljande personal sjukhusvistelse (reviderad 2015-10-15)

Arbetsrutin för samordnad vård- och omsorgsplanering före planerad knä- och höftplastik

Samverkan vid inflyttning till SÄBO

PM läkemedelsgenomgång för personer som flyttar in eller bor på särskilt boende (SÄBO)

Direktinläggningsrutin

Överenskommelse i samverkan kring bestämmande av människans död vid väntade dödsfall

Kontrollblankett Överenskommelse vid väntade dödsfall

Till toppen

uiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m