Samverkan för en enklare vardag

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Ledningsgruppen för samverkan, LGS

Politisk samverkan

Temagrupper och NOSAM utvecklar samverkan

Kortinfo från möten

 • Temagrupp Psykiatri 18 januari

  29 januari 2018

    Det pågår ett utvecklingsarbete i verksamheterna, gemensamt och hos vardera huvudmannen, utifrå......

 • LGS 14 december

  05 januari 2018

  På LGS:s senaste möte togs följande punkter upp: Samverkansplan 2018-2019 antagen efter justering......

 • Temagrupp Psykiatri 14 december

  27 december 2017

  Berosam får förnyat och förstärkt uppdrag. Samsynsgruppens uppdrag förlängs och Dialog sker med......

 • Temagrupp Mitt i livet 30 november

  13 december 2017

  - Tandvården presenterade, Folkhälsoarbete & Samverkan, se Bilaga under minnesanteckningarna......

 • Temagrupp Psykiatri 16 november

  06 december 2017

  Temagrupp Psykiatri kommer att ha särskilt fokus på fem aktiviteter i 2018-2019 års samverkanspla......

 • Temagrupp Psykiatri 5 oktober

  13 oktober 2017

  Vård- och stödsamordning 7,5 hp startar en ny omgång till våren NSPHIG berättar om lärdomar från......

 • LGS 8 oktober

  09 oktober 2017

  På LGS:s senaste möte talade vi om: Utveckling av samverkan under de närmaste åren: NOSAM,......

 • Temagrupp Mitt i livet 28 september

  09 oktober 2017

  På Temagrupp Mitt i livets senaste möte pratade vi om: Samverkan behöver rätt och riktig......

Nyheter

uiqt|wBrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m