Samverkan för en enklare vardag

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Ledningsgruppen för samverkan, LGS

Politisk samverkan

Temagrupper och NOSAM utvecklar samverkan

Kortinfo från möten

  • Temagrupp Psykiatri 18 januari

    29 januari 2018

      Det pågår ett utvecklingsarbete i verksamheterna, gemensamt och hos vardera huvudmannen, utifrå......

  • LGS 14 december

    05 januari 2018

    På LGS:s senaste möte togs följande punkter upp: Samverkansplan 2018-2019 antagen efter justering......

Nyheter

uiqt|wBrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m