Samverkan för en enklare vardag

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Ledningsgruppen för samverkan, LGS

Politisk samverkan

Temagrupper och NOSAM utvecklar samverkan

Kortinfo från möten

Övergripande processer

 • Samordnad individuell plan

  Samordnad individuell plan, SIP

  Samordnad individuell plan, SIP, vid behov av samordnade insatser från vård och omsorg.

 • Avvikelser i samverkan

  Avvikelser i samverkan någon part inte följer det som står i beslutade samverkansöverenskommelserna:

 • Samordnad vård- och omsorgsplanering

  Samordnad vård- och omsorgsplanering

  IT-stödet KLARA SVPL för samordnad vårdplanering ska användas för de patienter som är utskrivningsklara från sjukhus och går till kommunal vård och omsorg och primärvård.

 • Vård- och stödsamordning

  Vård- och stödsamordning

  Vård- och stödsamordning är en strukturerad samverkansmodell för personer med behov av samordnade insatser från två eller flera huvudmän

 • Psykisk hälsa

  Västra Götalandsregionen och Västkom, som företräder de 49 kommunerna, ska ta fram en handlingsplan för psykisk hälsa för en nationell överenskommelse.

Nyheter

uiqt|wBrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m