Samverkan för en enklare vardag

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Ledningsgruppen för samverkan, LGS

Politisk samverkan

Temagrupper och NOSAM utvecklar samverkan

Kortinfo från möten

Nyheter

uiqt|wBrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m