Samverkan ger bättre vård, stöd och omsorg

Temagrupp Barn och unga  Temagrupp Mitt i livet Temagrupp Psykiatri Temagrupp Äldre

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och på bästa sätt ge vård, stöd och omsorg. Personer inom Göteborgsområdet ska ha samma möjligheter till en god hälsa.

Samverkan inom Göteborgsområdet sker mellan regionens hälso- och sjukvård, kommunal vård- och omsorg, socialtjänst samt skola.

Läs om våra övergripande mål och prioriterade målområden

Ledningsgrupp, temagrupper och närområdessamverkan

Ledningsgruppen för samverkan (LGS) är styrgrupp och uppdragsgivare till fyra temagrupper. Gruppen beslutar om mål och uppföljning av samverkan. Temagrupperna arbetar med samverkan kring fyra olika målgrupper: Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre. Närområdessamverkan, NOSAM, fokuserar på lokal samverkan uppdelat på 14 mindre geografiska området.

En viktig del i samverkansuppdraget är att arbeta förebyggande för att motverka framtida insatser. Vi strävar efter att brukarorganisationer är representerade och involverade i temagruppernas arbete.

Temagrupper och NOSAM ansvarar för lokal förankring, genomförande och uppföljning av beslutade mål.

 

 

Gilla sidan, 7 personer gillar.
uiqt|wBrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m